I agree with Terms and Conditions and I've read
  and agree Privacy Policy.

  6698 nolu KVKK'na uygun olarak kişisel verilerimin kurumsal iletişimi sağlamak, akademik çalışmalara katılmak, gerekli hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süre zarfında tarafınızdan e-posta, kısa mesaj (sms) ve benzeri yollardan bana ulaşılmasını ve bu verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını kabul ediyorum.

  Ziyaret Planlayın

  Bizimle iletişime geçerek ziyaretinizi planlayabilirsiniz.

  Telefon:
  0533 456 68 13

  E-Posta Gönder:
  [email protected]

  Eğitim Yönetmeliği

  PSİKODİYET AKADEMİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  Eğitim yönetmeliği Psikodiyet Akademi’nin “Psikologlar için Psikodiyet” ve “Diyetisyenler için Psikodiyet” eğitimi esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

  Psikodiyet Akademi eğitimlerini 2 alanda yürütmektedir. Bunlar:
  1) Psikologlar için Psikodiyet eğitimi (Sadece alanda çalışan mezun psikologlar ve bu alandaki yüksek lisans-doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir)
  2) Diyetisyenler için Psikodiyet eğitimi (Beslenme ve diyetetik bölümlerinin 4.sınıf öğrencileriyle mezun diyetisyenler katılabilir)

   

  1-Katılımcılarda Aranan Özellikler:

  Psikologlar için Psikodiyet Eğitimi: Alanda çalışan psikoloji mezunları ve ilgili bölümde yüksek lisans dereceleri (tezli-tezsiz klinik psikoloji, v.s.) olanlar veya yüksek lisans-doktora öğrencisi olanlar katılabilir. Eğitimler yetişkinlerle çalışan uzmanlara yöneliktir. Psikoloji alanının dışındaki başvurular kabul edilmez. Çift ana dal yapanların aktif olarak psikoloji alanında çalışmaları beklenir.  Katılımcıların lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.
  Diyetisyenler için Psikodiyet Eğitimi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü 4.sınıf öğrencileriyle ilgili bölüm mezunları katılabilir. Alan dışı başvurular kabul edilmez. Katılımcıların öğrenci belgelerini veya lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.

   

  2-Eğitimin Gereklilikleri

  Psikologlar için Psikodiyet Eğitiminin Gereklilikleri

  Eğitim 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. Eğitim tarihleri kayıt esnasında verilir. Her katılımcının program içinde açılacak olan süpervizyon gruplarına katılımı zorunludur. Süpervizyon gruplarının tarihleri eğitim döneminin başında duyurulur. Eğitim 70 saatlik temel eğitim ve 14 saatlik süpervizyon eğitimi olmak üzere toplam 84 saat sürer. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir.
  Temel eğitimi ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanır. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

   

  Diyetisyenler için Psikodiyet Eğitiminin Gereklilikleri

  Eğitim her biri 2 gün olacak şekilde düzenlenmiş 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. İlk 5 modül temel eğitim, 6.modül ise süpervizyon eğitimidir.  Programda alanında uzman farklı eğitimciler yer alır.   14 saatlik süpervizyon çalışmalarında psikolog ve diyetisyen birlikte yer alır. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir. Süpervizyon çalışmasına katılmak da zorunludur. Süpervizyon çalışması yapmayanlar sınava girme hakkı alamazlar. Süpervizyon çalışmaları bittikten sonra belirtilecek olan tarihte sınava katılırlar. Eğitim toplam 84 saatlik bir çalışmayla tamamlanır. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

   

  3-Eğitimlere Devam ve Devamsızlık

  Tüm eğitimlerde devam zorunludur. Eğitim tarihleri eğitim başlamadan önce belirlenir. Bu tarihlerde katılımcı eğitim grubuna 8 saat boyunca katılmazsa eğitimden çıkartılır. Akademiden kaynaklı değişikliklerde bu durum geçerli değildir.
  Sertifika alabilmek için devamsızlık süresinin 8 saat ve/veya altında olması gerekmektedir. 8 saatin altındaki devamsızlıklarda katılımcı aynı eğitim yılı içinde eksiklerini tamamlamak şartıyla ücretsiz olarak katılır. Katılımcı, eksik saatlerini açılacak olan ilk eğitimde tamamlamazsa başarısız olarak kabul edilir. Eğitim tekrarı istenir. Katılımcı eksik saatlerini tamamladıktan sonra sınava girme ve başarılı olduğu takdirde sertifika alma hakkı kazanır.

   

  4-Değerlendirme/Sınav

  Temel eğitimi ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmek zorunludur. Sınava girmeyen katılımcının Akademi’yle ilişiği kesilir. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir. Mazeretsiz (rapor göstermeden) katılmayanlar sınav haklarını kaybederler ve sertifika alamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Her öğrencinin 2 sınav hakkı vardır. İlk sınava girmek zorunludur.2 sınavda da yetersiz olanların eğitimi tekrar etmesi istenir. Öğrenciler sınav tarihlerini ve eksik saatlerinin telafisini takip etmekle yükümlüdür. 2.sınav ücrete tabidir.

   

  5-Belgelendirme

  Yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi tamamlamadan sertifika verilemez. Sertifika almadan uygulama yapanların (süpervizyon çalışmaları hariç) Akademi’yle ilişkileri kesilir. Eğitime ara verenlere veya yarıda bırakanlara katıldığı saatlere dair herhangi bir belge verilmez.

   

  6-Akademi ile İlişkinin Kesilmesine Neden Olan Durumlar

  • Katılımcı imzaladığı anlaşmaya uymazsa,
   • Katılımcı etik kurallara uymazsa,
   • Katılımcı, sertifika programını tamamlamadan “Psikodiyet Psikoterapisti” veya “Psikodiyet Diyetisyeni” olarak sosyal medyada ya da konferans ve eğitimlerde yer alırsa,
   • Katılımcı Akademi Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmediği halde eğitimin ve uygulamaların ana fikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda akademi tarafından yazılı ve sözlü olarak uyarılır. Bu uyarılara uymazsa,
   • Katılımcı 8 saatin üstünde devamsızlık yaparsa,
   • Akademinin belirlediği esasları kabul etmezse,
   • Sertifika program bedelini (ücretini) düzenli olarak ödemezse,
   • Akademinin belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak sınavlara katılmazsa eğitimden çıkartılır.

   

  7-Eğitime Ara Verme

  Eğitime ara verme durumunda katılımcının aldığı saatler göz önünde bulundurulur. Eğitime tekrar başlarken son katıldığı modülün bir alt modülünden başlayarak eğitimine devam etmesi istenir. Katılımcılar eğitime en fazla 1 yıl süreyle ara verebilirler. Eğitime ara vermek, eğitimden ayrılmak veya eğitime tekrar başlayabilmek için katılımcıların Psikodiyet Akademi’ye gerekli dilekçeleri yazmaları istenir.

   

  8-Üyelere Verilen Formlar

  Eğitim başlamadan önce aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak katılımcılara verilir:

   

  Psikodiyet Akademi Eğitim Sözleşmesi (Okunması ve imzalanması zorunludur.)

  *Psikodiyet Akademi Eğitim Yönetmeliği (Sözleşmedeki maddeleri içerir.)

  Eğitim Takip Formu: Eğitim süresince katılımcının bu formu düzenli olarak tutması ve eğitimcilere imzalatması zorunludur. Online eğitimlerde takip formunu düzenli olarak tutmak eğitimcinin sorumluluğundadır.

   

  9-Ödeme Kuralları

  Eğitim için belirtilen ücret her modül öncesinde ödenir. Katılımcılar 6 modül için 6 ödeme yapar. Her modülün ödemesinin eğitim tarihinden 1 hafta önce belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir.  Katılımcılar hiçbir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Herhangi bir nedenle katılmadıkları modülün ücretini de ödemekle yükümlüdürler. Katılımcıların eğitime düzenli gelmesi zorunludur. Bu, kendi gelişimleri için çok önemlidir.

  Eğitim ücretini sponsor vasıtasıyla karşılayan katılımcılar için de aynı ödeme koşulları geçerlidir.

  10-Diploma ve Sertifikalar

  Psikodiyet eğitimi sertifikalarını sadece Psikodiyet Akademi düzenler.
  Katılımcılar belirlenmiş kriterleri tamamlamadan sertifika alamazlar.
  Eğitim sürecinde veya katılımcının eğitime ara verdiği durumlarda eğitim saatlerini gösteren veya benzeri belgeler katılımcıya verilmez.
  Eğitim tamamlandığında verilen sertifika, katılımcıya bu alanda eğitim verme ve Psikodiyet markasını kullanma yetkisi tanımaz.
  Sertifikalar hak kazanıldıktan sonra teslim edilir.
  Akademi öğrencisi olmuş kişi tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

   

   

  Eğitimler IAO (International Accreditation Organization) tarafından akredite edilmiş olup eğitim yönetmeliği buna uygun olarak hazırlanmıştır.

  Psikodiyet programı ve Psikodiyet Akademi Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış markalardır.

  Bu yönetmelik Psikodiyet Akademi’nin “Psikologlar için Psikodiyet” ve “Diyetisyenler için Psikodiyet” eğitimi esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

  Psikodiyet Akademi eğitimlerini 2 alanda yürütmektedir. Bunlar:
  1) Psikologlar için Psikodiyet eğitimi (Sadece alanda çalışan mezun psikologlar ve bu alandaki yüksek lisans-doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir)
  2) Diyetisyenler için Psikodiyet eğitimi (Beslenme ve diyetetik bölümlerinin  4.sınıf öğrencileriyle mezun diyetisyenler katılabilir)

  1-Katılımcılarda Aranan Özellikler:
  Psikologlar için Psikodiyet Eğitimi: Alanda çalışan psikoloji mezunları ve ilgili bölümde yüksek lisans dereceleri (tezli-tezsiz klinik psikoloji, v.s.) olanlar veya yüksek lisans-doktora öğrencisi olanlar katılabilir. Eğitimler yetişkinlerle çalışan uzmanlara yöneliktir. Psikoloji alanının dışındaki başvurular kabul edilmez. Çift ana dal yapanların aktif olarak psikoloji alanında çalışmaları beklenir.  Katılımcıların lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.
  Diyetisyenler için Psikodiyet Eğitimi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü 4.sınıf öğrencileriyle ilgili bölüm mezunları katılabilir. Alan dışı başvurular kabul edilmez. Katılımcıların öğrenci belgelerini veya lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.

  2-Eğitimin Gereklilikleri:
  Psikologlar için Psikodiyet Eğitiminin Gereklilikleri:
  Eğitim 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. Eğitim tarihleri kayıt esnasında verilir. Her katılımcının program içinde açılacak olan süpervizyon gruplarına katılımı zorunludur. Süpervizyon gruplarının tarihleri eğitim döneminin başında duyurulur. Eğitim 70 saatlik temel eğitim ve 14 saatlik süpervizyon eğitimi olmak üzere toplam 84 saat sürer. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir.
  Temel eğitimi ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar sınava girmeye hak kazanır. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

  Diyetisyenler için Psikodiyet Eğitiminin Gereklilikleri:
  Eğitim her biri 2 gün olacak şekilde düzenlenmiş 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. İlk 5 modül temel eğitim, 6.modül ise süpervizyon eğitimidir.  Programda alanında uzman farklı eğitimciler yer alır.   14 saatlik süpervizyon çalışmalarında psikolog ve diyetisyen birlikte yer alır. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir. Süpervizyon çalışmasına katılmak da zorunludur. Süpervizyon çalışması yapmayanlar sınava girme hakkı alamazlar. Süpervizyon çalışmaları bittikten sonra belirtilecek olan tarihte sınava katılırlar. Eğitim toplam 84 saatlik bir çalışmayla tamamlanır. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

  3-Eğitimlere Devam ve Devamsızlık:
  Tüm eğitimlerde devam zorunludur. Eğitim tarihleri eğitim başlamadan önce belirlenir. Bu tarihlerde katılımcı eğitim grubuna 8 saat boyunca katılmazsa eğitimden çıkartılır. Akademiden kaynaklı değişikliklerde bu durum geçerli değildir.
  Sertifika alabilmek için devamsızlık süresinin 8 saat ve/veya altında olması gerekmektedir. 8 saatin altındaki devamsızlıklarda katılımcı aynı eğitim yılı içinde açılan bir sonraki eğitimde eksiklerini tamamlamak şartıyla ücretsiz olarak katılır. Katılımcı, eksik saatlerini açılacak olan ilk eğitimde tamamlamazsa başarısız olarak kabul edilir. Eğitim tekrarı istenir. Katılımcı eksik saatlerini tamamladıktan sonra sınava girme ve başarılı olduğu takdirde sertifika alma hakkı kazanır.

  4-Değerlendirme/Sınav
  Temel eğitimi ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmek zorunludur. Sınava girmeyen katılımcının Akademi’yle ilişiği kesilir. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir. Mazeretsiz (rapor göstermeden) katılmayanlar sınav haklarını kaybederler ve sertifika alamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Her öğrencinin 2 sınav hakkı vardır. 2 sınavda da yetersiz olanların eğitimi tekrar etmesi istenir.

  5-Belgelendirme
  Yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi tamamlamadan sertifika verilemez. Sertifika almadan uygulama yapanların (süpervizyon çalışmaları hariç) Akademi’yle ilişkileri kesilir. Eğitimi yarıda bırakanlara katıldığı saatlere dair herhangi bir belge verilmez.

  6-Akademi İle İlişkinin Kesilmesine Neden Olan Durumlar
  • Katılımcı imzaladığı anlaşmaya uymazsa,
  • Katılımcı etik kurallara uymazsa,
  • Katılımcı, sertifika programını tamamlamadan “Psikodiyet Psikoterapisti” veya “Psikodiyet Diyetisyeni” olarak sosyal medyada ya da konferans ve eğitimlerde yer alırsa,
  • Katılımcı Akademi Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmediği halde eğitimin ve uygulamaların ana fikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda akademi tarafından yazılı ve sözlü olarak uyarılır. Bu uyarılara uymazsa,
  • Katılımcı 8 saatin üstünde devamsızlık yaparsa,
  • Akademinin belirlediği esasları kabul etmezse,
  • Sertifika program bedelini (ücretini) düzenli olarak ödemezse,
  • Akademinin belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak sınavlara katılmazsa eğitimden çıkartılır.

  7-Eğitime Ara Verme
  Eğitime ara verme durumunda katılımcının aldığı saatler göz önünde bulundurulur. Eğitime tekrar başlarken son katıldığı modülün bir alt modülünden başlayarak eğitimine devam etmesi istenir. Katılımcılar eğitime en fazla 1 yıl süreyle ara verebilirler. Eğitime ara vermek, eğitimden ayrılmak ve eğitime tekrar başlayabilmek için katılımcıların Psikodiyet Akademi’ye gerekli dilekçeleri yazmaları istenir.

  8-Üyelere Verilen Formlar
  Eğitim başlamadan önce aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak katılımcılara verilir:

  * Psikodiyet Akademi Eğitim Sözleşmesi (Okunması ve imzalanması zorunludur.)

  *Psikodiyet Akademi Eğitim Yönetmeliği (Sözleşmedeki maddeleri içerir.)

  * Eğitim Takip Formu: Eğitim süresince katılımcının bu formu düzenli olarak tutması ve eğitimcilere imzalatması zorunludur. Online eğitimlerde  takip formunu düzenli olarak tutmak eğitimcinin sorumluluğundadır.

  9-Ödeme Kuralları

  Eğitim için belirtilen ücret her modül öncesinde ödenir. Katılımcılar 6 modül için 6 ödeme yapar. Her modülün ödemesinin eğitim tarihinden 1 hafta önce belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir.  Katılımcılar hiçbir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Herhangi bir nedenle katılmadıkları modülün ücretini de ödemekle yükümlüdürler. Katılımcıların eğitime düzenli gelmesi zorunludur. Bu, kendi gelişimleri için çok önemlidir.

  Eğitim ücretini sponsor vasıtasıyla karşılayan katılımcılar için de aynı ödeme koşulları geçerlidir.

  10-Diploma ve Sertifikalar
  Psikodiyet eğitimi sertifikalarını sadece Psikodiyet Akademi düzenler.
  Katılımcılar belirlenmiş kriterleri tamamlamadan sertifika alamazlar.
  Eğitim sürecinde veya katılımcının eğitime ara verdiği durumlarda eğitim saatlerini gösteren veya benzeri belgeler katılımcıya verilmez.
  Eğitim tamamlandığında verilen sertifika, katılımcıya bu alanda eğitim verme ve Psikodiyet markasını kullanma yetkisi tanımaz.
  Sertifikalar hak kazanıldıktan sonra teslim edilir.
  Akademi öğrencisi olmuş kişi tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

  Eğitimler IAO (International Accreditation Organization) tarafından akredite edilmiş olup eğitim yönetmeliği buna uygun olarak hazırlanmıştır.

  Psikodiyet programı ve Psikodiyet Akademi Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış markalardır.

  tr_TRTurkish
  en_USEnglish tr_TRTurkish