I agree with Terms and Conditions and I've read
  and agree Privacy Policy.

  6698 nolu KVKK'na uygun olarak kişisel verilerimin kurumsal iletişimi sağlamak, akademik çalışmalara katılmak, gerekli hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süre zarfında tarafınızdan e-posta, kısa mesaj (sms) ve benzeri yollardan bana ulaşılmasını ve bu verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını kabul ediyorum.

  Ziyaret Planlayın

  Bizimle iletişime geçerek ziyaretinizi planlayabilirsiniz.

  Telefon:
  0533 456 68 13

  E-Posta Gönder:
  [email protected]

  Training Regulation

  Bu yönetmelik Psikodiyet Akademi’nin “Psikologlar için Psikodiyet” ve “Diyetisyenler için Psikodiyet” eğitimi esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

  The Psychodiet Institute conducts training activities in two areas:
  1) Psikologlar için Psikodiyet eğitimi (Sadece mezun psikologlar ve bu alandaki yüksek lisans-doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir)
  2) Diyetisyenler için Psikodiyet eğitimi (Beslenme ve diyetetik bölümlerinin  4.sınıf öğrencileriyle mezun diyetisyenler katılabilir)

  1-Qualifications Required for Participants:
  Psychodiet Training for Psychologists: Psikoloji mezunları ve ilgili bölümde yüksek lisans dereceleri (tezli-tezsiz klinik psikoloji, v.s.) olanlar veya yüksek lisans-doktora öğrencisi olanlar katılabilir. Eğitimler yetişkinlerle çalışan uzmanlara yöneliktir. Psikoloji alanının dışındaki başvurular kabul edilmez. Katılımcıların lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.
  Psychodiet Training for Dieticians: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü 4.sınıf öğrencileriyle ilgili bölüm mezunları katılabilir. Alan dışı başvurular kabul edilmez. Katılımcıların öğrenci belgelerini veya lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.

  Requirements of the Training:
  Requirements of the Psychodiet Training for Psychologists:
  Eğitim 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. Eğitim tarihleri kayıt esnasında verilir. Her katılımcının program içinde açılacak olan süpervizyon gruplarına katılımı zorunludur. Süpervizyon gruplarının tarihleri eğitim döneminin başında duyurulur. Eğitim 70 saatlik temel eğitim ve 14 saatlik süpervizyon eğitimi olmak üzere toplam 84 saat sürer. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir.
  Those who complete the basic training and the supervision process are qualified to take the exam. Those who are successful in the exam are awarded certificates.

  Requirements of the Psychodiet Training for Dieticians:
  Eğitim her biri 2 gün olacak şekilde düzenlenmiş 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. İlk 5 modül temel eğitim, 6.modül ise süpervizyon eğitimidir.  Programda alanında uzman farklı eğitimciler yer alır.   14 saatlik süpervizyon çalışmalarında psikolog ve diyetisyen birlikte yer alır. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir. Süpervizyon çalışmasına katılmak zorunludur. Süpervizyon çalışması yapmayanlar sınava girme hakkı alamazlar. Süpervizyon çalışmaları bittikten sonra belirtilecek olan tarihte sınava katılırlar. Eğitim toplam 84 saatlik bir çalışmayla tamamlanır. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

  3- Attendance and Absence
  Attendance is compulsory in all trainings. Training dates are determined before the training starts. If a participant does not attend the training group for 8 hours or more on these dates, s/he is removed from the training.
  Sertifika alabilmek için devamsızlık süresinin 8 saat ve/veya altında olması gerekmektedir. 8 saatin altındaki devamsızlıklarda katılımcı bir sonraki eğitimde eksiklerini tamamlamak şartıyla ücretsiz olarak katılır. Saatlerini tamamladıktan sonra sınava girme ve başarılı olduğu takdirde sertifika alma hakkı kazanır.

  4-Assessment / Examination
  Temel eğitimi ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmek zorunludur. Sınava girmeyen katılımcının Akademi’yle ilişiği kesilir. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir. Mazaretsiz (rapor göstermeden) katılmayanlar sınav haklarını kaybederler ve sertifika alamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Her öğrencinin 2 sınav hakkı vardır. 2 sınavda da yetersiz olanların eğitimi tekrar etmesi istenir.

  5-Certification
  Yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi tamamlamadan sertifika verilemez. Sertifika almadan uygulama yapanların (süpervizyon çalışmaları hariç) Akademi’yle ilişkileri kesilir.

  6-Reasons for Dismissal from the Academy
  • Katılımcı imzaladığı anlaşmaya uymazsa,
  • If the participant does not comply with ethical rules
  • If the participant uses the ‘Psychodiet Psychoterapist’ and ‘Psychodiet Dietitian’ title on social media or in conferences or training activities without completing the certificate program,
  • The participant is warned verbally and in writing by the Academy if s/he takes an action that is contrary to the main idea of her / his education or practice, even if it is not stated in the Academy Training Regulation. If the participant ignores these warning,
  • Katılımcı 8 saatin üstünde devamsızlık yaparsa,
  • If the participant does not accept the principles set by the Institute,
  • If the participant does not pay the certificate program fee regularly,
  • If s/he does not take the exam without excuse on the dates set by the Institute.

  7-Taking a Break from the Training
  Eğitime ara verme durumunda katılımcının aldığı saatler göz önünde bulundurulur. Eğitime tekrar başlarken son katıldığı modülün bir alt modülünden başlayarak eğitimine devam etmesi istenir.

  8-Forms Given to Participants
  Eğitim başlamadan önce aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak katılımcılara verilir:

  * Psikodiyet Akademi Eğitim Sözleşmesi (Must be read and signed.)

  *Psikodiyet Akademi Eğitim Yönetmeliği (Sözleşmedeki maddeleri içerir.)

  * Training Tracking Form: Eğitim süresince katılımcının bu formu düzenli olarak tutması ve eğitimcilere imzalatması zorunludur. Online eğitimlerde  takip formunu düzenli olarak tutmak eğitimcinin sorumluluğundadır.

  9-Rules of Payment
  Participants make their payments in cash prior to the training. Participants are not exempt from the group payment for any reason. They are also obliged to pay the fee for any module they do not attend for any reason. It is compulsory that participants attend the training regularly. This is of utmost importance for their own development.
  Participants who do not pay their training fees by the start of the program are dismissed from the Institute.
  The same rules of payment also apply for those participants whose training fee is covered by a sponsor.

  10-Diplomas and Certificates
  Psikodiyet eğitimi sertifikalarını sadece Psikodiyet Akademi düzenler.
  Participants cannot receive certificates or use their titles without completing the specified criteria.
  During the training process or in cases when the participant takes a break from the training, documents showing the training hours or similar documents are not given to the participant.
  Eğitim tamamlandığında verilen sertifika, katılımcıya bu alanda eğitim verme ve Psikodiyet markasını kullanma yetkisi tanımaz.
  Certificates are delivered only after they are earned.
  Any person who becomes a student of the Institute is deemed to have accepted all the articles.

  Eğitimler IAO (International Accreditation Organization) tarafından akredite edilmiş olup eğitim yönetmeliği buna uygun olarak hazırlanmıştır.

  Psikodiyet programı ve Psikodiyet Akademi Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış markalardır.

  Bu yönetmelik Psikodiyet Akademi’nin “Psikologlar için Psikodiyet” ve “Diyetisyenler için Psikodiyet” eğitimi esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

  The Psychodiet Institute conducts training activities in two areas:
  1) Psikologlar için Psikodiyet eğitimi (Sadece mezun psikologlar ve bu alandaki yüksek lisans-doktora öğrencileri veya mezunları  katılabilir)
  2) Psychodiet training for dieticians (Junior and senior year students of nutrition and dietetics departments and graduate dieticians are admitted)

  1-Qualifications Required for Participants:
  Psychodiet Training for Psychologists:  Psikoloji mezunları ve ilgili bölümde yüksek lisans derecesi (tezli-tezsiz klinik psikoloji, v.s.) olanlar veya yüksek lisans-doktora öğrencisi olanlar katılabilir. Eğitimler yetişkinlerle çalışan uzmanlara yöneliktir. Alan dışı başvurular kabul edilmez. Katılımcıların lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.
  Psychodiet Training for Dieticians: Junior and senior year students of nutrition and dietetics departments of universities and graduates of the relevant department can participate. Applications from outside the field are not accepted. Participants are required to document their student certificate or undergraduate diploma.

  Requirements of the Training:
  Requirements of the Psychodiet Training for Psychologists:
  Eğitim 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. Eğitim tarihleri kayıt esnasında verilir. Her katılımcının program içinde açılacak olan süpervizyon gruplarına katılımı zorunludur. Süpervizyon gruplarının tarihleri eğitim döneminin başında duyurulur. Eğitim 70 saatlik temel eğitim ve 14 saatlik süpervizyon eğitimi olmak üzere toplam 84 saat sürer. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir.
  Those who complete the basic training and the supervision process are qualified to take the exam. Those who are successful in the exam are awarded certificates.

  Requirements of the Psychodiet Training for Dieticians:
  Eğitim her biri 2 gün olacak şekilde düzenlenmiş 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. İlk 5 modül temel eğitim, 6.modül ise süpervizyon eğitimidir.  Programda alanında uzman farklı eğitimciler yer alır.   14 saatlik süpervizyon çalışmalarında psikolog ve diyetisyen birlikte yer alır. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir. Süpervizyon çalışmasına katılmak zorunludur. Süpervizyon çalışması yapmayanlar sınava girme hakkı alamazlar. Süpervizyon çalışmaları bittikten sonra belirtilecek olan tarihte sınava katılırlar. Eğitim toplam 84 saatlik bir çalışmayla tamamlanır. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

  3- Attendance and Absence
  Attendance is compulsory in all trainings. Training dates are determined before the training starts. If a participant does not attend the training group for 8 hours or more on these dates, s/he is removed from the training.
  Sertifika alabilmek için devamsızlık süresinin 8 saat ve/veya altında olması gerekmektedir. 8 saatin altındaki devamsızlıklarda katılımcı bir sonraki eğitimde eksiklerini tamamlamak şartıyla ücretsiz olarak katılır. Saatlerini tamamladıktan sonra sınava girme ve başarılı olduğu takdirde sertifika alma hakkı kazanır.

  4-Assessment / Examination
  Temel eğitimi ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmek zorunludur. Sınava girmeyen katılımcının Akademi’yle ilişiği kesilir. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir. Mazaretsiz (rapor göstermeden) katılmayanlar sınav haklarını kaybederler ve sertifika alamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Her öğrencinin 2 sınav hakkı vardır. 2 sınavda da yetersiz olanların eğitimi tekrar etmesi istenir.

  5-Certification
  Yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi tamamlamadan sertifika verilemez. Sertifika almadan uygulama yapanların (süpervizyon çalışmaları hariç) Akademi’yle ilişkileri kesilir.

  6-Reasons for Dismissal from the Academy
  • Katılımcı imzaladığı anlaşmaya uymazsa,
  • If the participant does not comply with ethical rules
  • If the participant uses the ‘Psychodiet Psychoterapist’ and ‘Psychodiet Dietitian’ title on social media or in conferences or training activities without completing the certificate program,
  • The participant is warned verbally and in writing by the Academy if s/he takes an action that is contrary to the main idea of her / his education or practice, even if it is not stated in the Academy Training Regulation. If the participant ignores these warning,
  • Katılımcı 8 saatin üstünde devamsızlık yaparsa,
  • If the participant does not accept the principles set by the Institute,
  • If the participant does not pay the certificate program fee regularly,
  • If s/he does not take the exam without excuse on the dates set by the Institute.

  7-Taking a Break from the Training
  Eğitime ara verme durumunda katılımcının aldığı saatler göz önünde bulundurulur. Eğitime tekrar başlarken son katıldığı modülün bir alt modülünden başlayarak eğitimine devam etmesi istenir.

  8-Forms Given to Participants
  Eğitim başlamadan önce aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak katılımcılara verilir:

  * Psikodiyet Akademisi Eğitim Sözleşmesi (Must be read and signed.)

  *Psikodiyet Akademi Eğitim Yönetmeliği (Sözleşmedeki maddeleri içerir.)

  * Training Tracking Form: Eğitim süresince katılımcının bu formu düzenli olarak tutması ve eğitimcilere imzalatması zorunludur. Online eğitimlerde  takip formunu düzenli olarak tutmak eğitimcinin sorumluluğundadır.

  9-Rules of Payment
  Participants make their payments in cash prior to the training. Participants are not exempt from the group payment for any reason. They are also obliged to pay the fee for any module they do not attend for any reason. It is compulsory that participants attend the training regularly. This is of utmost importance for their own development.
  Participants who do not pay their training fees by the start of the program are dismissed from the Institute.
  The same rules of payment also apply for those participants whose training fee is covered by a sponsor.

  10-Diplomas and Certificates
  Psikodiyet eğitimi sertifikalarını sadece Psikodiyet Akademi düzenler.
  Participants cannot receive certificates or use their titles without completing the specified criteria.
  During the training process or in cases when the participant takes a break from the training, documents showing the training hours or similar documents are not given to the participant.
  The certificate awarded when the training is completed does not authorize the participant to give training in the given field.
  Certificates are delivered only after they are earned.
  Any person who becomes a student of the Institute is deemed to have accepted all the articles.

  Eğitimler IAO (International Accreditation Organization) tarafından akredite edilmiş olup eğitim yönetmeliği buna uygun olarak hazırlanmıştır.

  Psikodiyet programı ve Psikodiyet Akademi Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış markalardır.

  en_USEnglish
  tr_TRTurkish en_USEnglish