I agree with Terms and Conditions and I've read
  and agree Privacy Policy.

  6698 nolu KVKK'na uygun olarak kişisel verilerimin kurumsal iletişimi sağlamak, akademik çalışmalara katılmak, gerekli hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süre zarfında tarafınızdan e-posta, kısa mesaj (sms) ve benzeri yollardan bana ulaşılmasını ve bu verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını kabul ediyorum.

  Ziyaret Planlayın

  Bizimle iletişime geçerek ziyaretinizi planlayabilirsiniz.

  Telefon:
  0533 456 68 13

  E-Posta Gönder:
  [email protected]

  Training Regulation

  PSİKODİYET AKADEMİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

  Eğitim yönetmeliği Psikodiyet Akademi’nin “Psikologlar için Psikodiyet” ve “Diyetisyenler için Psikodiyet” eğitimi esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

  The Psychodiet Institute conducts training activities in two areas:
  1) Psikologlar için Psikodiyet eğitimi (Sadece alanda çalışan mezun psikologlar ve bu alandaki yüksek lisans-doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir)
  2) Diyetisyenler için Psikodiyet eğitimi (Beslenme ve diyetetik bölümlerinin 4.sınıf öğrencileriyle mezun diyetisyenler katılabilir)

   

  1-Qualifications Required for Participants:

  Psychodiet Training for Psychologists: Alanda çalışan psikoloji mezunları ve ilgili bölümde yüksek lisans dereceleri (tezli-tezsiz klinik psikoloji, v.s.) olanlar veya yüksek lisans-doktora öğrencisi olanlar katılabilir. Eğitimler yetişkinlerle çalışan uzmanlara yöneliktir. Psikoloji alanının dışındaki başvurular kabul edilmez. Çift ana dal yapanların aktif olarak psikoloji alanında çalışmaları beklenir.  Katılımcıların lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.
  Psychodiet Training for Dieticians: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü 4.sınıf öğrencileriyle ilgili bölüm mezunları katılabilir. Alan dışı başvurular kabul edilmez. Katılımcıların öğrenci belgelerini veya lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.

   

  2-Eğitimin Gereklilikleri

  Psikologlar için Psikodiyet Eğitiminin Gereklilikleri

  Eğitim 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. Eğitim tarihleri kayıt esnasında verilir. Her katılımcının program içinde açılacak olan süpervizyon gruplarına katılımı zorunludur. Süpervizyon gruplarının tarihleri eğitim döneminin başında duyurulur. Eğitim 70 saatlik temel eğitim ve 14 saatlik süpervizyon eğitimi olmak üzere toplam 84 saat sürer. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir.
  Those who complete the basic training and the supervision process are qualified to take the exam. Those who are successful in the exam are awarded certificates.

   

  Diyetisyenler için Psikodiyet Eğitiminin Gereklilikleri

  Eğitim her biri 2 gün olacak şekilde düzenlenmiş 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. İlk 5 modül temel eğitim, 6.modül ise süpervizyon eğitimidir.  Programda alanında uzman farklı eğitimciler yer alır.   14 saatlik süpervizyon çalışmalarında psikolog ve diyetisyen birlikte yer alır. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir. Süpervizyon çalışmasına katılmak da zorunludur. Süpervizyon çalışması yapmayanlar sınava girme hakkı alamazlar. Süpervizyon çalışmaları bittikten sonra belirtilecek olan tarihte sınava katılırlar. Eğitim toplam 84 saatlik bir çalışmayla tamamlanır. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

   

  3-Eğitimlere Devam ve Devamsızlık

  Attendance is compulsory in all trainings. Training dates are determined before the training starts. If a participant does not attend the training group for 8 hours or more on these dates, s/he is removed from the training.
  Sertifika alabilmek için devamsızlık süresinin 8 saat ve/veya altında olması gerekmektedir. 8 saatin altındaki devamsızlıklarda katılımcı aynı eğitim yılı içinde eksiklerini tamamlamak şartıyla ücretsiz olarak katılır. Katılımcı, eksik saatlerini açılacak olan ilk eğitimde tamamlamazsa başarısız olarak kabul edilir. Eğitim tekrarı istenir. Katılımcı eksik saatlerini tamamladıktan sonra sınava girme ve başarılı olduğu takdirde sertifika alma hakkı kazanır.

   

  4-Assessment / Examination

  Temel eğitimi ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmek zorunludur. Sınava girmeyen katılımcının Akademi’yle ilişiği kesilir. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir. Mazeretsiz (rapor göstermeden) katılmayanlar sınav haklarını kaybederler ve sertifika alamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Her öğrencinin 2 sınav hakkı vardır. İlk sınava girmek zorunludur.2 sınavda da yetersiz olanların eğitimi tekrar etmesi istenir. Öğrenciler sınav tarihlerini ve eksik saatlerinin telafisini takip etmekle yükümlüdür. 2.sınav ücrete tabidir.

   

  5-Certification

  Yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi tamamlamadan sertifika verilemez. Sertifika almadan uygulama yapanların (süpervizyon çalışmaları hariç) Akademi’yle ilişkileri kesilir. Eğitime ara verenlere veya yarıda bırakanlara katıldığı saatlere dair herhangi bir belge verilmez.

   

  6-Akademi ile İlişkinin Kesilmesine Neden Olan Durumlar

  • Katılımcı imzaladığı anlaşmaya uymazsa,
   • If the participant does not comply with ethical rules
   • Katılımcı, sertifika programını tamamlamadan “Psikodiyet Psikoterapisti” veya “Psikodiyet Diyetisyeni” olarak sosyal medyada ya da konferans ve eğitimlerde yer alırsa,
   • The participant is warned verbally and in writing by the Academy if s/he takes an action that is contrary to the main idea of her / his education or practice, even if it is not stated in the Academy Training Regulation. If the participant ignores these warning,
   • Katılımcı 8 saatin üstünde devamsızlık yaparsa,
   • If the participant does not accept the principles set by the Institute,
   • If the participant does not pay the certificate program fee regularly,
   • If s/he does not take the exam without excuse on the dates set by the Institute.

   

  7-Taking a Break from the Training

  Eğitime ara verme durumunda katılımcının aldığı saatler göz önünde bulundurulur. Eğitime tekrar başlarken son katıldığı modülün bir alt modülünden başlayarak eğitimine devam etmesi istenir. Katılımcılar eğitime en fazla 1 yıl süreyle ara verebilirler. Eğitime ara vermek, eğitimden ayrılmak veya eğitime tekrar başlayabilmek için katılımcıların Psikodiyet Akademi’ye gerekli dilekçeleri yazmaları istenir.

   

  8-Forms Given to Participants

  Eğitim başlamadan önce aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak katılımcılara verilir:

   

  Psikodiyet Akademi Eğitim Sözleşmesi (Must be read and signed.)

  *Psikodiyet Akademi Eğitim Yönetmeliği (Sözleşmedeki maddeleri içerir.)

  Training Tracking Form: Eğitim süresince katılımcının bu formu düzenli olarak tutması ve eğitimcilere imzalatması zorunludur. Online eğitimlerde takip formunu düzenli olarak tutmak eğitimcinin sorumluluğundadır.

   

  9-Rules of Payment

  Eğitim için belirtilen ücret her modül öncesinde ödenir. Katılımcılar 6 modül için 6 ödeme yapar. Her modülün ödemesinin eğitim tarihinden 1 hafta önce belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir.  Katılımcılar hiçbir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Herhangi bir nedenle katılmadıkları modülün ücretini de ödemekle yükümlüdürler. Katılımcıların eğitime düzenli gelmesi zorunludur. Bu, kendi gelişimleri için çok önemlidir.

  The same rules of payment also apply for those participants whose training fee is covered by a sponsor.

  10-Diplomas and Certificates

  Psikodiyet eğitimi sertifikalarını sadece Psikodiyet Akademi düzenler.
  Participants cannot receive certificates or use their titles without completing the specified criteria.
  During the training process or in cases when the participant takes a break from the training, documents showing the training hours or similar documents are not given to the participant.
  Eğitim tamamlandığında verilen sertifika, katılımcıya bu alanda eğitim verme ve Psikodiyet markasını kullanma yetkisi tanımaz.
  Certificates are delivered only after they are earned.
  Any person who becomes a student of the Institute is deemed to have accepted all the articles.

   

   

  Eğitimler IAO (International Accreditation Organization) tarafından akredite edilmiş olup eğitim yönetmeliği buna uygun olarak hazırlanmıştır.

  Psikodiyet programı ve Psikodiyet Akademi Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış markalardır.

  Bu yönetmelik Psikodiyet Akademi’nin “Psikologlar için Psikodiyet” ve “Diyetisyenler için Psikodiyet” eğitimi esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

  The Psychodiet Institute conducts training activities in two areas:
  1) Psikologlar için Psikodiyet eğitimi (Sadece alanda çalışan mezun psikologlar ve bu alandaki yüksek lisans-doktora öğrencileri veya mezunları katılabilir)
  2) Diyetisyenler için Psikodiyet eğitimi (Beslenme ve diyetetik bölümlerinin  4.sınıf öğrencileriyle mezun diyetisyenler katılabilir)

  1-Qualifications Required for Participants:
  Psychodiet Training for Psychologists: Alanda çalışan psikoloji mezunları ve ilgili bölümde yüksek lisans dereceleri (tezli-tezsiz klinik psikoloji, v.s.) olanlar veya yüksek lisans-doktora öğrencisi olanlar katılabilir. Eğitimler yetişkinlerle çalışan uzmanlara yöneliktir. Psikoloji alanının dışındaki başvurular kabul edilmez. Çift ana dal yapanların aktif olarak psikoloji alanında çalışmaları beklenir.  Katılımcıların lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.
  Psychodiet Training for Dieticians: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü 4.sınıf öğrencileriyle ilgili bölüm mezunları katılabilir. Alan dışı başvurular kabul edilmez. Katılımcıların öğrenci belgelerini veya lisans diplomalarını belgelemeleri zorunludur.

  Requirements of the Training:
  Requirements of the Psychodiet Training for Psychologists:
  Eğitim 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. Eğitim tarihleri kayıt esnasında verilir. Her katılımcının program içinde açılacak olan süpervizyon gruplarına katılımı zorunludur. Süpervizyon gruplarının tarihleri eğitim döneminin başında duyurulur. Eğitim 70 saatlik temel eğitim ve 14 saatlik süpervizyon eğitimi olmak üzere toplam 84 saat sürer. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir.
  Those who complete the basic training and the supervision process are qualified to take the exam. Those who are successful in the exam are awarded certificates.

  Requirements of the Psychodiet Training for Dieticians:
  Eğitim her biri 2 gün olacak şekilde düzenlenmiş 6 modülden oluşur. Her modül 14 saatlik (2 gün) bir çalışmayı kapsar. Çalışmalar ayda 1 haftasonu olacak şekilde düzenlenir. İlk 5 modül temel eğitim, 6.modül ise süpervizyon eğitimidir.  Programda alanında uzman farklı eğitimciler yer alır.   14 saatlik süpervizyon çalışmalarında psikolog ve diyetisyen birlikte yer alır. Süpervizyon sürecinde katılımcılar yürüttükleri seanslardan 3 tanesini seçerek raporlarını yazmak ve süpervizyon eğitimi başlamadan 1 hafta önce Akademi’ye sunmakla yükümlüdürler. Süpervizyon eğitimine katılabilmek için rapor yazmak zorunludur. Hazırlanan raporlar Akademi tarafından yeterli kabul edilirse onaylanır. “Rapor Yazım Kuralları” önceden katılımcıya verilir. Raporların yetersiz olduğu tespit edilirse iade edilerek düzeltme talep edilir. Süpervizyon çalışmasına katılmak da zorunludur. Süpervizyon çalışması yapmayanlar sınava girme hakkı alamazlar. Süpervizyon çalışmaları bittikten sonra belirtilecek olan tarihte sınava katılırlar. Eğitim toplam 84 saatlik bir çalışmayla tamamlanır. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir.

  3- Attendance and Absence
  Attendance is compulsory in all trainings. Training dates are determined before the training starts. If a participant does not attend the training group for 8 hours or more on these dates, s/he is removed from the training.
  Sertifika alabilmek için devamsızlık süresinin 8 saat ve/veya altında olması gerekmektedir. 8 saatin altındaki devamsızlıklarda katılımcı aynı eğitim yılı içinde açılan bir sonraki eğitimde eksiklerini tamamlamak şartıyla ücretsiz olarak katılır. Katılımcı, eksik saatlerini açılacak olan ilk eğitimde tamamlamazsa başarısız olarak kabul edilir. Eğitim tekrarı istenir. Katılımcı eksik saatlerini tamamladıktan sonra sınava girme ve başarılı olduğu takdirde sertifika alma hakkı kazanır.

  4-Assessment / Examination
  Temel eğitimi ve süpervizyon sürecini tamamlayanlar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmek zorunludur. Sınava girmeyen katılımcının Akademi’yle ilişiği kesilir. Sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilir. Mazeretsiz (rapor göstermeden) katılmayanlar sınav haklarını kaybederler ve sertifika alamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Her öğrencinin 2 sınav hakkı vardır. 2 sınavda da yetersiz olanların eğitimi tekrar etmesi istenir.

  5-Certification
  Yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi tamamlamadan sertifika verilemez. Sertifika almadan uygulama yapanların (süpervizyon çalışmaları hariç) Akademi’yle ilişkileri kesilir. Eğitimi yarıda bırakanlara katıldığı saatlere dair herhangi bir belge verilmez.

  6-Reasons for Dismissal from the Academy
  • Katılımcı imzaladığı anlaşmaya uymazsa,
  • If the participant does not comply with ethical rules
  • If the participant uses the ‘Psychodiet Psychoterapist’ and ‘Psychodiet Dietitian’ title on social media or in conferences or training activities without completing the certificate program,
  • The participant is warned verbally and in writing by the Academy if s/he takes an action that is contrary to the main idea of her / his education or practice, even if it is not stated in the Academy Training Regulation. If the participant ignores these warning,
  • Katılımcı 8 saatin üstünde devamsızlık yaparsa,
  • If the participant does not accept the principles set by the Institute,
  • If the participant does not pay the certificate program fee regularly,
  • If s/he does not take the exam without excuse on the dates set by the Institute.

  7-Taking a Break from the Training
  Eğitime ara verme durumunda katılımcının aldığı saatler göz önünde bulundurulur. Eğitime tekrar başlarken son katıldığı modülün bir alt modülünden başlayarak eğitimine devam etmesi istenir. Katılımcılar eğitime en fazla 1 yıl süreyle ara verebilirler. Eğitime ara vermek, eğitimden ayrılmak ve eğitime tekrar başlayabilmek için katılımcıların Psikodiyet Akademi’ye gerekli dilekçeleri yazmaları istenir.

  8-Forms Given to Participants
  Eğitim başlamadan önce aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak katılımcılara verilir:

  * Psikodiyet Akademi Eğitim Sözleşmesi (Must be read and signed.)

  *Psikodiyet Akademi Eğitim Yönetmeliği (Sözleşmedeki maddeleri içerir.)

  * Training Tracking Form: Eğitim süresince katılımcının bu formu düzenli olarak tutması ve eğitimcilere imzalatması zorunludur. Online eğitimlerde  takip formunu düzenli olarak tutmak eğitimcinin sorumluluğundadır.

  9-Rules of Payment

  Eğitim için belirtilen ücret her modül öncesinde ödenir. Katılımcılar 6 modül için 6 ödeme yapar. Her modülün ödemesinin eğitim tarihinden 1 hafta önce belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir.  Katılımcılar hiçbir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Herhangi bir nedenle katılmadıkları modülün ücretini de ödemekle yükümlüdürler. Katılımcıların eğitime düzenli gelmesi zorunludur. Bu, kendi gelişimleri için çok önemlidir.

  The same rules of payment also apply for those participants whose training fee is covered by a sponsor.

  10-Diplomas and Certificates
  Psikodiyet eğitimi sertifikalarını sadece Psikodiyet Akademi düzenler.
  Participants cannot receive certificates or use their titles without completing the specified criteria.
  During the training process or in cases when the participant takes a break from the training, documents showing the training hours or similar documents are not given to the participant.
  Eğitim tamamlandığında verilen sertifika, katılımcıya bu alanda eğitim verme ve Psikodiyet markasını kullanma yetkisi tanımaz.
  Certificates are delivered only after they are earned.
  Any person who becomes a student of the Institute is deemed to have accepted all the articles.

  Eğitimler IAO (International Accreditation Organization) tarafından akredite edilmiş olup eğitim yönetmeliği buna uygun olarak hazırlanmıştır.

  Psikodiyet programı ve Psikodiyet Akademi Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış markalardır.

  en_USEnglish
  tr_TRTurkish en_USEnglish